Lid worden?

Lidmaatschap

  • Men is lid van de A-Ploeg als hij / zij 8 euro per maand contributie betaalt, op rekeningnummer NL06 INGB 0004 6087 70 ten name van: A-Ploeg, Born.
  • Nieuwe leden kunnen hun persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en kledingmaat mailen naar info@a-ploeg.nl (geboortedatum en kledingmaat zijn nodig bij aanmelding voor hardloop evenementen).
  • Het totaal van de door de leden van de “A-Ploeg” betaalde contributie blijft eigendom van de leden.
  • Een aantal maal op proef meelopen is natuurlijk toegestaan.

Sauna

Leden kunnen gebruik maken van de douche c.q. sauna bij Fitness WORKOUT. Van de sauna kan alleen gebruik worden gemaakt op de loopdagen woensdag, vrijdag en zondag. Voor de overige voorwaarden kun je contact opnemen met Jan Claessen of Kim Leurs.

Activiteiten

De A-Ploeg heeft een activiteitencommissie. Deze activiteitencommissie zal in nauw contact met de leden activiteiten organiseren die binnen de financiële mogelijkheden liggen.

In de vakantieperiode gaan de (hardloop)activiteiten zonder onderbreking door en is dus ook contributie en optioneel saunakosten verschuldigd.

Venloop 2022
Scroll naar boven