Lidmaatschap

  • Men is lid van de A-Ploeg als hij / zij 8 euro per maand contributie betaalt, op rekeningnummer NL06 INGB 0004 6087 70 ten name van: A-Ploeg, Kapelweg 3, 6151 JA Born.
  • Nieuwe leden kunnen hun persoonsgegevens mailen naar a-ploeg@kpnmail.nl
  • Het totaal van de door de leden van de “A-Ploeg” betaalde contributie blijft eigendom van de leden.
  • Een aantal maal op proef meelopen is natuurlijk toegestaan.

 

Sauna

Leden kunnen gebruik maken van de douche c.q. sauna bij fitcentre WORKOUT, tegen betaling van €2.00 per keer. Betaling zal als volgt moeten gebeuren:
Wie één keer per week gebruik maakt van de sauna betaalt €8,00 contributie plus 4 x €2,00 = €16,00 per maand.
Wie twee keer per week gebruik maakt van de sauna betaalt €8,00 contributie plus 8 x €2,00 = €24,00 per maand.
Wie drie keer per week gebruik maakt van de sauna betaalt €8,00 contributie plus 12 x €2,00 = €32,00 per maand, enz.

 

Het totaal verschuldigde bedrag voor de sauna wordt per kwartaal door de club betaald. Dit wil zeggen dat het wijzigen van het aantal keren sauna alleen per kwartaal kan gebeuren. Van de sauna kan alleen gebruik worden gemaakt op de loopdagen maandag, woensdag, vrijdag en zondag.

 

Activiteiten

De A-Ploeg heeft een activiteitencommissie die bestaat uit drie personen. Deze activiteitencommissie zal in nauw contact met de leden activiteiten organiseren die binnen de financiële mogelijkheden liggen.

 

In de vakantieperiode gaan de activiteiten zonder onderbreking door en is dus ook contributie en optioneel saunakosten verschuldigd. In het prijsoverzicht is het gebruik van de sauna buiten de loopactiviteiten om, niet opgenomen. Buiten de loopactiviteiten gelden andere prijzen voor de sauna. Voor meer informatie neemt u contact op met fitcentre WORKOUT.
Er kan maximaal 4 keer per week (in clubverband) gebruik worden gemaakt van de sauna.